Francois
Herselman

Afrikaans, English

Willing to Travel

Short Bio

Ek is die afgelope 14 jaar 'n voltydse predikant in die NG Kerk, nadat ek in 2003 my studies aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi het. Gedurende die tyd het ek verskeie plattelandse gemeenskappe bedien wat my instaat stel om die dinamika van konflik veral ten opsigte van ongelykheid en onreg te fasiliteer. Ek het meer as 10 jaar gewerk op verskeie gemeenskapsforums wat konflik in verskeie vorme moes aanspreek. Hierdie forums sluit in Polisiering, Palitatiewe sorgsentrums, skoolrade en wyksrade. In 2014 het ek verdere studies in leierskap voltooi wat my toegerus het vir die organisering, bestuur en visionering in nie-regeringsorganisasies (NRO) en Geloofgebaseerde organisasies (GGO). Die afgelope 8 jaar het ek veral gewerk op die verhoudings in die landbousektor tussen produsente en arbeiders. Konflik is 'n wesenlike deel van leierskap en enige samelewing daarom het ek in 2018 my opleiding as MiM mediator voltooi. Ek is passievol oor die verhoudings tussen mense en sien myself as ’n brugbouer tussen ongelyke partye. Ek is oortuig dat konflik is ’n geleentheid tot groei in enige verhouding.

Practice Areas

  • Community and peace making
  • Education/Schools
  • Family Law
  • Homeowners Association
  • Religion
  • Water

Fees

  • R 500 / per hour
  • R 2 000 / per half day
  • R 4 000 / per full day
Find More Mediators