Bossie
Muller

Afrikaans, English

Willing to Travel

Short Bio

Bossie is die afgelope 34 jaar predikant i die NG Kerk. Gedurende die tyd het hy in Familiebesighede,in Huwelike en Besighede( veral in die landbou konteks ) konflik gemedieer. Hy het ook baie ondervinding in Gemeentebegeleiding, ook in Mutikulturele kontekste. Tydens hierdie prosesse het hy baie inter- persoonlike en groeps konflik bemiddel Hy het die volgende grade aan die Universitiet van Stellenboscg verwerf: M.Th Kliniese Pastoraat ( 1984) en M. Th Missionale Transformasie ( 2012 ) Hy het ook ook as Mediator aan die Universiteit van Kaapstad gekwalifiseer

Practice Areas

  • Agriculture
  • Electoral/IEC
  • Land Claims
  • Religion

Fees

  • R 500 / per hour
  • R 2 000 / per half day
  • R 3 500 / per full day
Find More Mediators